Janne Skakon - Erhvervspsykologi
 

Ydelser

 • Udvælgelse
 • Succesfuld implementering
 • Uddannelsesforløb
 • Udviklingsforløb
 • Undersøgelser og handlingsplaner
 • Foredrag og inspiration
Referencer
"Jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med Janne Skakon gennem en årrække.
 
Det har været et samarbejde der har været karakteriseret af professionalisme og målrettethed.
Janne udviste stor indlevelse og empati for de udfordringer som vores virksomhed og medarbejderne stod overfor i forbindelse med en kompliceret omstillingsproces. Som et af grund elementerne i denne omstillingsproces byggede Janne en mental platform for vores lederkreds der sikrede en succesfuld og målrettet gennemførelse af forløbet."
Per Boll
ex- CEO SAS Component
nu - COO transavia.com
 

Opgaver planlægges og udføres i samarbejde med nøglepersoner i organisationen, for at sikre anvendelighed og relevans samt organisatorisk forankring og commitment.

Såfremt opgaven kræver en større volumen og yderligere bredde, samarbejder jeg med en række kvalificerede partnere, såvel psykologer som øvrige faglige kompetente profiler. Alle har vi erfaring med at arbejde i både danske og internationale sammenhænge.

 

Ydelser

Udvælgelse

 • Rekruttering – assistance til hele eller dele af ansættelsesprocessen, der sikrer match mellem kandidat og virksomhed
 • Assessmentcentre – hjælp til udvælgelse og målrettet udvikling af ex. ledere, talenter, specialister

Succesfuld implementering

 • Forandringsledelse – hjælp til at sikre at projektet giver det ønskede resultat, bl.a. gennem grundlæggende forståelse af forandringsprocesser i organisationer og mellem mennesker, afklaring af roller og ansvar samt konkrete redskaber til at lede forandringen fra start til slut, og lidt længere...

Uddannelsesforløb

 • Projektlederuddannelse – styr på både de hårde og de bløde kompetencer
 • Coach the coach – coachinguddannelse for projekt- og mellemledere med personaleansvar
 • Lederudviklingsforløb – skræddersyet lederuddannelse til en eller flere ledergrupper, baseret på både virksomhedens og ledernes behov og ønsker
 • Stressforebyggelse og -håndtering – billede af virksomhedens el. afdelingens stressprofil, og prioritering af indsatser, der vil sikre trivsel og langtidsholdbart engagement

Udviklingsforløb

 • Teamudvikling – for lederteams, projektteams og afdelinger
 • Supervision – når personalegrupper, selvstyrende teams, etc. har brug for at arbejde med den interne dynamik og opnå større trivsel – med forbedrede arbejdsprocesser til følge
 • Topledercoaching – åben og ærlig sparring, f.eks. på lederstil, og håndtering af spændingsfeltet mellem strategisk ledelse og personaleledelse
 • Coachingforløb – når den enkelte leder eller medarbejder har behov for at arbejde med egne arbejdsrelaterede problemstillinger
 • Konfliktopløsning – uproduktive uoverensstemmelser bringes frem i lyset med et konstruktivt sigte

Undersøgelser og handlingsplaner

 • Trivselsundersøgelser og handlingsplaner – skræddersyet trivselsundersøgelse med fokus på netop de områder, der er relevante for virksomhedens og afdelingens performance i en travl og foranderlig hverdag
 • Nedbringelse af Sygefravær og tilbagevenden til arbejde (TTA) – hjælp til hele eller dele af processen fra identificering til konkret nedbringelse af sygefravær, f.eks. støtte til lederne i ft. konstruktiv og ensartet håndtering af sygefravær
 • APV (Arbejdspladsvurdering) – hjælp til udarbejdelse af den lovpligtige APV, eller revurdering af den eksisterende i et anerkendende og anvendelsesorienteret perspektiv

Foredrag

 • Inspirationsoplæg med udgangspunkt i erhvervspsykologisk viden, ex.:
  • Stressdynamikker i organisationer, Lederens stressreaktioner
  • Forandring som grundvilkår, Forandring og identitet, Forandringsledelse
  • Lærende organisationer - Læring, udvikling og overlevelse
  • Fra strategi til implementering – momentum og udfaldsrum
  • Kvinder og mænd i ledelse – den lille forskel?
  • Specialområdet og inklusion – hvad gør de bedste godt?
 

Links til mine populær- og videnskabelige artikler om organisation, ledelse og arbejdsmiljø

 

ex.

"Nærvær er krisens vigtigste konkurrenceparameter", Thompson HR, Thompson & Reuters, Juni 2010

"Anerkendende APV – et middel til bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær", Thompson HR, Thompson & Reuters, December 2010
 

"Lederstress underminerer trivsel og effektivitet", Lise Penter Madsen interviewer Janne Skakon, DJØFbladet nr. 16, 2010

http://www.djoef.dk/Blade/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2010/DJ-OE-F-Bladet-nr-16-2010/Lederstress-underminerer-trivsel-og-effektivitet.aspx
 

"Well being and stress among leaders and employees. How does leaders stress affect employee stress and well being?", Phd.-afhandling, Københavns Universitet, Januar 2010


Skakon, J., Nielsen, K., Guzman, J. & Borg, V. (2010). The impact of leaders on employee stress and affective well-being: a systematic review of three decades of empirical research, Work and Stress; Vol. 24, No. 2:107-139.

Øvrig presse
http://hk.dk/www/nyheder/nyhedsarkiv/februar_2011/stol_paa_at_din_kollega_ogsaa_laver_noget


http://sondagsavisen.dk/2011/12/en-god-chef-er-vigtigere-end-lon.aspx


 

Kontakt • Hauser Plads 32, 2 sal, 1127 Kbh.K • info@janneskakon.dk • +45 2298 3737
Lav din egen hjemmeside med mono.net